Tenzij het om een preventief consult gaat, heeft uw dierfysiotherapeut toestemming nodig van uw dierenarts om uw dier te onderzoeken en behandelen.

Neem dus tijdig contact op met uw dierenarts om de verwijzing en eventueel het patiëntenverslag te regelen. Indien het paard/de hond al door de dierenarts gezien is, dan ontvang ik het verslag van de behandeling graag vooraf per e-mail of als dat niet mogelijk is, vraag ik u dit verslag tijdens het eerste consult bij u te hebben. Ook eventuele behandelformulieren van andere therapeuten of specialisten ontvang ik graag vooraf.

Soms is het nodig om contact te leggen met uw dierenarts over de verdere voortzetting van de behandeling van uw dier. Om snel te kunnen schakelen heb ik uw toestemming nodig om contact te leggen met uw dierenarts. Door het sluiten van een behandelovereenkomst geeft u mij toestemming om ten alle tijde contact op te nemen met uw dierenarts en andere therapeuten en/of specialisten. Uiteraard zal ik dit contact enkel leggen indien ik dit noodzakelijk acht en zal ik dit zoveel als mogelijk vooraf met u overleggen. De besproken informatie over het dier zal in vertrouwen en met respect behandeld worden en niet met derden worden gedeeld. tenzij u daarvoor toestemming geeft. Ik zal aan u doorgeven dat ik met de dierenarts/specialist overleg zal hebben en/of heb gehad.

Om een hond of paard goed te kunnen onderzoeken en behandelen het volgende verzoek:

  • Het dier is nog niet getraind die dag.
  • Het dier is redelijk schoon en droog.
  • Honden zijn van te voren kort uitgelaten.
  • Het dier is gewend om aangeraakt te worden en kan voetjes geven (paard).
  • Voor paarden is een rustige ruimte wel zo prettig. Dit kan bijv. de poetsplaats zijn.
  • Er is ruimte om op harde ondergrond te monsteren in stap en draf.
  • Er is een longeer gelegenheid met zachte bodem.

Gemiddeld hebben dieren maximaal 2 dagen wat napijn van de behandeling. Het advies is dan ook vaak om de eerste 2 dagen rustig aan te doen. Dit is uiteraard afhankelijk van de aard van de problemen, de toegepaste therapie en de te verwachten napijn.
Bij ernstige blessures kan het voorkomen dat u geadviseerd wordt om langer niet te rijden of trainen, omdat het streven altijd optimaal herstel is.
Het kan voorkomen dat uw dier na de behandeling een onregelmatigheid laat zien. Het is belangrijk om te weten dat dit niet door de behandeling is veroorzaakt. Een dier kan een kreupelheid verhullen door compensatie. Als door de behandeling de compensatie verminderd, kan een kreupelheid zichtbaar worden. Neemt u in dit geval contact op, om te overleggen wat u het beste kunt doen.

Dieren reageren vaak snel na een behandeling fysiotherapie.
Gemiddeld zijn 3 tot 4 behandelingen nodig. Bij minder complexe klachten kan zelfs een eerste consult en behandeling, gevolgd door advies en oefeningen en een controlebehandeling na enkele weken, al afdoende zijn.
Preventieve behandelingen bij dieren hebben vaak een interval van 1x per kwartaal of 2x per jaar.

Na de vierjarige HBO-opleiding humane fysiotherapie, kan je de specialisatie tot dierenfysiotherapeut doen. Deze specialisatie kan alleen bij het CDB in Barneveld worden gevolgd en is een intensieve deeltijdopleiding van bijna 2 jaar.
De titel “dierenfysiotherapeut” is beschermd en mag alleen worden gebruikt door professionals met deze twee diploma’s!

Ja, dat is de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren, de NVFD.
Op de website van de NVFD vind je meer informatie.

Nee, een dier vervoeren geeft vaak stress en daarnaast is een dier het best te beoordelen in zijn eigen omgeving. Daarom heeft Marieke er bewust voor gekozen alle dieren op locatie te behandelen, dat wil zeggen op hun huis- of staladres.

Haar werkgebied zijn de provincies Groningen, Drenthe en een deel van Friesland.