Privacy beleid

Persoonsgegevens

Wanneer u klant bent van Praktijk voor Dierfysiotherapie, Marieke van Tol, verwerk en bewaar ik persoonsgegevens van u. De persoonsgegevens die ik verwerk en bewaar zijn:

– naam

– adres

– telefoonnummer(s)

– e-mailadres

– behandel- en onderzoeksgegevens van uw dier(en)

– verwijsbrieven en behandelverslagen van de (verwijzend) dierenarts

 

Doel

Ik gebruik uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarop u deze met mij heeft gedeeld, om u te kunnen bellen, mailen, factureren en mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel uw persoonsgegevens uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming met derden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Hiervoor hanteer ik de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor al uw persoonsgegevens.

 

Opslag van persoonsgegevens

Gegevens ingevuld op het contactformulier van  www.mariekevantol.nl zijn veilig omdat de website is beveiligd met een SSL certificaat, tevens is het e-mail systeem is voorzien van een verbindingsbeveiliging.

Het door mij gebruikte administratie programma voldoet aan de nieuwste privacywet en regelgeving.

De behandel- en onderzoeksgegevens van uw dier, evenals verwijsbrieven en behandelverslagen van de dierenarts, worden bewaard in een afgesloten ruimte.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens te corrigeren of om deze te laten verwijderen. Gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van mijn dienstverlening en die wettelijk verplicht zijn om te bewaren, kunnen niet verwijderd worden.

Automatisch akkoord

Indien u geen bezwaar aantekent gaat u automatisch akkoord met het bewaren en verwerken van uw persoonsgegevens op bovengenoemde wijze.

Privacy website

Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze bezoekers op de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:
Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Geen commercieel gebruik van gegevens door derden:

Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol zal geen persoonsgegevens verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol haar dienstverlening verder kan optimaliseren. Deze gegevens worden overigens geheel anoniem verwerkt.

Gebruik van Cookies

Op deze website worden door Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kan Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol maakt gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’.
Als u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert.
Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Privacybeleid van derden

Op de website van Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol behorende, websites. Praktijk voor dierfysiotherapie Marieke van Tol kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.