Tenzij het om een preventief consult gaat, heeft uw dierfysiotherapeut toestemming nodig van uw dierenarts om uw dier te onderzoeken en behandelen.

Neem dus tijdig contact op met uw dierenarts om de verwijzing en eventueel het patiëntenverslag te regelen. Indien het paard/de hond al door de dierenarts gezien is, dan ontvang ik het verslag van de behandeling graag vooraf per e-mail of als dat niet mogelijk is, vraag ik u dit verslag tijdens het eerste consult bij u te hebben. Ook eventuele behandelformulieren van andere therapeuten of specialisten ontvang ik graag vooraf.