Dieren reageren vaak snel na een behandeling fysiotherapie.
Gemiddeld zijn 3 tot 4 behandelingen nodig. Bij minder complexe klachten kan zelfs een eerste consult en behandeling, gevolgd door advies en oefeningen en een controlebehandeling na enkele weken, al afdoende zijn.
Preventieve behandelingen bij dieren hebben vaak een interval van 1x per kwartaal of 2x per jaar.