Soms is het nodig om contact te leggen met uw dierenarts over de verdere voortzetting van de behandeling van uw dier. Om snel te kunnen schakelen heb ik uw toestemming nodig om contact te leggen met uw dierenarts. Door het sluiten van een behandelovereenkomst geeft u mij toestemming om ten alle tijde contact op te nemen met uw dierenarts en andere therapeuten en/of specialisten. Uiteraard zal ik dit contact enkel leggen indien ik dit noodzakelijk acht en zal ik dit zoveel als mogelijk vooraf met u overleggen. De besproken informatie over het dier zal in vertrouwen en met respect behandeld worden en niet met derden worden gedeeld. tenzij u daarvoor toestemming geeft. Ik zal aan u doorgeven dat ik met de dierenarts/specialist overleg zal hebben en/of heb gehad.